รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนที่สนใจร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร
รับสมัครนักเรียน ชั้น ป.5 - ป.6 (จำนวนมาก)ที่มีความสนใจ
เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน..
** สนใจร่วมทดสอบความสามารถได้ที่ อ.จิตรกร แก้วกิ่ง ( ห้องคอมพิวเตอร์ 2 )
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.