สุขสันต์วันเกิด..กรกฎาคม

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสกลนครที่เกิดในเดือนกรกฎาคม

Happy Birthday..July..

  นางสุพิชชา   ทะแพงพันธ์  วันเกิด  03-07-2513

  นางอวบจิต   พรหมสาขา ฯ  วันเกิด  05-07-2500

  นายเกียรติยศ   หนึ่งคำมี  วันเกิด  06-07-2501

  นางสาวนงค์นุช  ชมชายผล   วันเกิด  10-07-2512

  นางศศิธร   นนสะเกตุ  วันเกิด  14-07-2510

นางสมพร   วงศ์กาฬสินธุ์  วันเกิด  22-07-2502

นางวินิจฉัย   จูมวงศ์  วันเกิด  24-07-2502

  นางประเสริฐศรี   ชาแสน  วันเกิด 26-07-2502

  นายจิตรกร    แก้วกิ่ง  วันเกิด  26-07-25xx


...have a Happy Birthday, Request have stong health, there is the progress in the work and have one"s hopes fulfilled for what, wish every the points,..
...สุขสันต์วันเกิด ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในการงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ..

..ร่วมอวยพรวันเกิด..ด้าล่าง..no