วันอำลาสถาบัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560

วันอำลาสถาบัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2560