พิธีรับขวัญบัวโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีรับขวัญบัวโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2561