พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร