กระดานสนทนาบัวชมพู

ผู้บริหาร => พบผู้อำนวยการ..และรอง ผอ.. => ข้อความที่เริ่มโดย: rimpao_camp ที่ มีนาคม 10, 2012, 07:40:38 AM

หัวข้อ: ค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: rimpao_camp ที่ มีนาคม 10, 2012, 07:40:38 AM
ค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์ จังหวัดกาฬสินธุ์
       เป็นค่ายที่สมบรูณ์แบบในการจัดกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร เป็นสถานที่พักผ่อนรองรับทัวร์ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของจังหวัดกาฬสินธุ์และยังส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ สร้างระเบียบวินัย
สำหรับเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและเยาวชนทั่วไป ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติดี
      เปิดค่ายบริการพักแรมลูกเสือ , ฐานผจญภัยที่ได้มาตรฐาน , ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร , ค่ายวิชาการ , ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ , ค่ายฝึกอบรม อปพร. , ค่ายฝึกอบรม อสม. และค่ายฝึกอบรมเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป บริการแคมป์ปิ้ง ที่พักแรมพร้อมกิจกรรม เล่นรอบกองไฟ กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์.
Tel.089-9449-41-3 , 086-2332-64-4
Fax. 043-821101 email:jimmy_envi8@hotmail.com
[ url= http://www.rimpaocamp.com/ ]   คลิ๊กตรงนี้ [/url]
หัวข้อ: Re: ค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เริ่มหัวข้อโดย: VALUE ที่ เมษายน 29, 2012, 02:15:49 PM
ค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์ จังหวัดกาฬสินธุ์
       เป็นค่ายที่สมบรูณ์แบบในการจัดกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร เป็นสถานที่พักผ่อนรองรับทัวร์ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของจังหวัดกาฬสินธุ์และยังส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ สร้างระเบียบวินัย
สำหรับเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษาและเยาวชนทั่วไป ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติ ปฏิบัติดี
      เปิดค่ายบริการพักแรมลูกเสือ , ฐานผจญภัยที่ได้มาตรฐาน , ค่ายนักศึกษาวิชาทหาร , ค่ายวิชาการ , ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ , ค่ายฝึกอบรม อปพร. , ค่ายฝึกอบรม อสม. และค่ายฝึกอบรมเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป บริการแคมป์ปิ้ง ที่พักแรมพร้อมกิจกรรม เล่นรอบกองไฟ กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์.
Tel.089-9449-41-3 , 086-2332-64-4
Fax. 043-821101 email:jimmy_envi8@hotmail.com
[ url= http://www.rimpaocamp.com/ ]   คลิ๊กตรงนี้ [/url]
??? ???    ฮึ่มมมมมมมมมมม   สถานศึกษาต่างๆๆๆ  ก็น่าไปจัดกิจกรรมที่นี่ น๊ แลดู อารัย ต่อมิอารัย ก็ครบพลัน ซะขน๊าดดดดดด นี้
(http://www.sportzeed.net/webboard/Smileys/default/fw20.gif) (http://www.sbothailand.net)(http://www.sportzeed.net/webboard/Smileys/default/fw20.gif) (http://www.sportzeed.net)(http://www.sportzeed.net/webboard/Smileys/default/fw20.gif) (http://www.newsportpro.net)sports