แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - MEMO

หน้า: [1]
1
                                                                                                      ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

เรียน  ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม

เรื่อง  การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม

อ้างถึง  หนังสือที่ ศธ ๐๔๑๔๒.๑๐๑/๖๖       ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
      
           ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม ได้กำหนดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น การแข่งขันรายการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ เลื่อนการแข่งขันออกไป เนื่องจากมีปัญหาบางประการในการจัดการแข่งขัน
   ดิฉันในฐานะผู้ปกครองนักเรียนมีความข้องใจและอยากทราบถึงปัญหาในการเลื่อนการแข่งขันรายการดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านโปรด ชี้แจงถึงเหตุผลและปัญหาดังกล่าวเพื่อไขข้อข้องใจ

                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดชี้แจง


                                                                        นางดุษฎี เหลาแหลม
                                                                                      ผู้ปกครองนักเรียนหน้า: [1]