วันเกิดเร็วๆ นี้: กมลทิพย์ (16), big (15), Beerza (16), ภัทราภรณ์ (16), ครูตุ๊กตา (51), Han