วันเกิดเร็วๆ นี้: opor (13), ธนพัฒน์ (16), ชนะชล (16), paveenuch (18), sirikon (16), ชุติมา (16), พัทธดนย์ ไพรจันทร์ (16), ชนชิต ประกอบแก้ว (16)