ฝ่ายการบริหารงานบุคคล Personnel management
หัวเรื่อง
อ่าน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดย chittakon
50
ประกาศผลการคักเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี2560 โดย สายสุดา
70
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี 2560 โดย สายสุดา
80
ประชาสัมพันธ์การอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม โดย สายสุดา
135
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม โดย สายสุดา
116
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะสูงขึ้น โดย สายสุดา
188
Announcement. โดย สายสุดา
129
Announcement Admission English Teacher. โดย สายสุดา
134
ประกาศผลการคักเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โดย สายสุดา
192
ประชาสัมพันธืโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เก่งได้ใน 1 วัน โดย สายสุดา
146