ฝ่ายการบริหารงานบุคคล Personnel management
หัวเรื่อง
อ่าน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โดย chittakon
37
ประกาศผลการคักเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี2560 โดย สายสุดา
64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปี 2560 โดย สายสุดา
73
ประชาสัมพันธ์การอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม โดย สายสุดา
130
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม โดย สายสุดา
109
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะสูงขึ้น โดย สายสุดา
179
Announcement. โดย สายสุดา
123
Announcement Admission English Teacher. โดย สายสุดา
132
ประกาศผลการคักเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โดย สายสุดา
184
ประชาสัมพันธืโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เก่งได้ใน 1 วัน โดย สายสุดา
141