ฝ่ายบริหารงาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

ฝ่ายบริหารงานบัวชมพู => การบริหารงานทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: อรพรรณ ที่ ตุลาคม 30, 2013, 04:08:17 PM

หัวข้อ: คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ที่ 279/2556
เริ่มหัวข้อโดย: อรพรรณ ที่ ตุลาคม 30, 2013, 04:08:17 PM
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยนักเรียนประจำวัน ปีการศึกษา 2556