กีฬาดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 8 จังหวัดบุรีรัมย์

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 
วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์