พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๒


พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ปีการศึกษา ๒๕๖๒