ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (จากโรงเรียนอนุบาลสกลนคร / โรงเรียนทั่วไป)

ที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสกลนคร

ที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาจากโรงเรียนทั่วไป