การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนทั่วไป)**กรอกใบสมัครออนไลน์**

 

**ท่านใดไม่สะดวกสมัครแบบออนไลน์ สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร**
(กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 20 เมษายน 2564)

**ขอความร่วมมือในการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และปฏิบัติตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ศบค.)**