กำหนดการ และแนวปฏิบัติการรายงานตัว การมอบตัว และการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้

1.นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ยื่นคำร้องขอย้ายเข้า) !!!ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลลงในเอกสารให้เรียบร้อย นำส่งเอกสารพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาที่ห้องงบประมาณในวันมอบตัว

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ยื่นคำร้องขอย้ายเข้า) !!!ดาวน์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลลงในเอกสารให้เรียบร้อย นำส่งเอกสารพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาที่ห้องงบประมาณในวันมอบตัว

3.รายละเอียดค่าใช้จ่ายชั้นอนุบาลปีที่ 2

4.รายละเอียดค่าใช้จ่ายชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ชั้นอนุบาล 3 เดิม)

5.รายละเอียดค่าใช้จ่ายชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ยื่นคำร้องขอย้ายเข้า)

6.รายละเอียดค่าใช้จ่ายชั้น ป.1 - ป.6

7.รายละเอียดค่าใช้จ่ายห้องเรียนวิทย์-คณิต

8.รายละเอียดค่าใช้จ่าย ห้องเรียน MEP