จังหวัดสกลนคร ฉีดวัคซีนให้กับครู รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Sinovac)เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564


**ชมภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีน