ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (บุคลากรสนับสนุนการศึกษา) ในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร