ฝ่ายบริหารงานโรงเรียน

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน 042-711283 0-4271-1283
นายกรกฎ พลตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 042-711283 กด 1 042-711283 กด 1
นางธันยภรณ์ คำภูษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 042-711283 กด 3 093-2812720
นายเกียรติภูมิ มะแสงสม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 042-711283 กด 2 081-7686676
นางดาวใจ ราชาไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล 042-711283 กด 4 08-9569-3922