ฝ่ายบริหาร

.

นายชัญโญ  ใครบุตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  
โทรศัพท์  087-863-3490
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 

 

 
รองผู้อำนวยการ
วันเกิด  
โทรศัพท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

นายกรกฎ พลตรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 
โทรศัพท์  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 

นางธันยภรณ์ คำภูษา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด
โทรศัพท์  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 

นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วันเกิด 
โทรศัพท์  081-768-6676
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป