ฝ่ายบริหาร

.

นายชัญโญ  ใครบุตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  
โทรศัพท์  087-863-3490
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 

 

นายอาทิตย์  ขูรีรัง
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  20-09-
โทรศัพท์  087-223-0981       อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

นายกรกฎ พลตรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 
โทรศัพท์  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 

นางธันยภรณ์ คำภูษา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันเกิด
โทรศัพท์  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 

นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วันเกิด 
โทรศัพท์  081-768-6676
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป