จิตรกร แก้วกิ่ง

Show

การติดต่อ

รูป

webmaster

ที่อยู่:
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ถนนใสสว่าง
ตำบลธาตุเชิงชุม
เมือง สกลนคร 47000 ไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 042711283

โทรสาร: 042713094

http://www.abs.ac.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

เนื้อหา

  1. ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  2. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  3. ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาจีน
  4. ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีนและเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  5. ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  6. การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวไทย)
  7. ประกาศการประเมินความพร้อมชั้นอนุบาลปีที่ 3 การจัดชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  8. ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกตามโครงการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Advance Program) ประเภททั่วไปและโควตา
  9. ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/MEP ประเภททั่วไปและโควต้า
  10. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Advance Program)ประเภททั่วไปและประเภทโควต้า