สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

.

 

นางประพิศ  ทรงวิชา

 นายสิทธิกร  ก้อนคำ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  27-12- วันเกิด 
โทรศัพท์ 08-9841-3954 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 

นางพัชรินทร์  แสนวิเศษ

นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 

นางปาริชาติ  พองพรหม

นางสาวอริสา  นนสะเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์ 08-9274-2557 โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 

นางพรทิพย์  นรภาร

นางสุพิชชา  ทะแพงพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  03-07-
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
 

นางพนิดา  แก้วกิ่ง

 นางสุวรรณศรี  จีรวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  01-03- วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
 

นางสาวปริศนา  วงศ์อินทร์อยู่

 
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
 

นางปราณี  มหาราต

Mr.Keith  Moss
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
วันเกิด 14-08- วันเกิด
โทรศัพท์  08-6450-0946 โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/mep (หัวหน้าสายชั้น Mep) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/mep
 

นายวัชรวิชญ์  นรภาร

 

 
ครูอัตราจ้าง  
วันเกิด  
โทรศัพท์  
ครูดนตรี Mep