สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นางสมรัก  พับตา

นางนภัตสร  แก้วกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 

นางจงพิศ  กุลไทย

นายศักดิ์สิทธิ์  ลาดสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์   โทรศัพท์  08-6236-0985
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 

นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม

นายวรวิทย์    อ่อนจงไกร
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  10-06- วันเกิด   10-12-
โทรศัพท์ 08-1974-5942 โทรศัพท์  08-9575-1012
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 

นางสุมนทิพย์  อัมภาผล

นายพงษ์ศักดิ์  โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  08-09- วันเกิด  24-05-
โทรศัพท์  08-9624-1963 โทรศัพท์  08-1263-3113
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 

นางเพ็ญศรี  วงศ์เตชะ

นายฐิติพล  ไชยมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  05-12- วันเกิด  
โทรศัพท์ 08-9275-7428 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางปัญญาพร  นามโสภา

นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 30-08- วันเกิด  26-07-
โทรศัพท์ 08-1708-7511 โทรศัพท์ 0-4271-1283
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางนิตยา  นวลมณี

Mr.Jon Watanabe
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
วันเกิด  วันเกิด 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep