สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

นางสมรัก  พับตา

นางนภัตสร  แก้วกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 

นางปราณี  มหาราต

นายศักดิ์สิทธิ์  ลาดสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 14-08- วันเกิด 
โทรศัพท์  08-6450-0946 โทรศัพท์  08-6236-0985
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 

นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  10-06- วันเกิด   
โทรศัพท์  โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 

นางสุมนทิพย์  อัมภาผล

นายฐิติพล  ไชยมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
วันเกิด  08-09- วันเกิด 
โทรศัพท์  08-9624-1963 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 

นางเพ็ญศรี  วงศ์เตชะ

นางสาวธัญพัทธ  เรียมอุดมผล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ช่วย
วันเกิด  05-12- วันเกิด  
โทรศัพท์ 08-9275-7428 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางกรวรรณ  ศิริสานต์

นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  19-03- วันเกิด  26-07-
โทรศัพท์  08-1768-8227 โทรศัพท์ 0-4271-1283
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางนิตยา  นวลมณี

 
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด  วันเกิด 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/mep