สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

.

 

นางวรัญรดา วงษ์ศิลา

นางดาวใจ  ราชาไชย
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการ
วันเกิด  19-12​ -​ วันเกิด  03-05-
โทรศัพท์  08 -1729 -3990 โทรศัพท์ 08-9569-3922
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 

นางศศิธร   นนสะเกตุ

นางพัชรินทร์  จุลบาท
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  14-07- วันเกิด  
โทรศัพท์  08-1876-5652 โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 

นางรุ่งนารี ยุทธศิลป์กุล

นางสาวอริสา  นนสะเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  25-11- วันเกิด
โทรศัพท์  08-7175-6545 โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 

นางปุณณภา  สุริยะภา

นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  01-04- วันเกิด  05-05-
โทรศัพท์  09-7026-4961 โทรศัพท์  081-262-9473
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 
 

นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม

นางสาวพัชราภรณ์  เสมอพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์   08-7221-5790
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
 

นางนิราวัลย์  สิงหะกุล

นางศศิรัศมิ์  ทรายสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  07-05- วันเกิด  
โทรศัพท์  08-1873-2231 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
 

นางรัตนาภรณ์  วาตานาเบ้

นางสาวพิมพ์ชนก  ไสยสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  03-06- วันเกิด   
โทรศัพท์  08-8304-9513 โทรศัพท์   
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP