โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567