แจ้งสำรวจการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)นักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป

เรียน หัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้นทุกท่าน
 
ขอความร่วมมือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)
สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ 
(เกิดก่อน 1 พฤศจิกายน 2552)
โดยบันทึกข้อมูลผ่าน Google Form
ภายในวันพุธที่ 6  ตุลาคม 2564
 
1.ลิงก์บันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์
 
2. แนวทางการฉีดวัคซีน นร. 12-18 ปี
 
3. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19
 
ขอบคุณครับ