ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
*คลิกข้อความหรือคลิกรูปภาพด้านล่างนี้เพื่อดูรายละเอียด-ระเบียบการรับสมัคร


>>>>ชั้นอนุบาลปีที่ 2

 

>>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

>>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Advance Program (ประเภทโควต้า)

 

>>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Advance Program (ประเภททั่วไป)

 

>>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Mini English Program (Mep)(ประเภทโควต้า)

 

>>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Mini English Program (Mep)(ประเภททั่วไป)