วิธีขอใช้บริการอีเมล์ @abs.ac.th

กำหนดชื่ออีเมล์ที่คุณต้องการ เช่น   test@abs.ac.th

เขียนอีเมล์ส่งมาที่ admin@abs.ac.th

ทางทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลของคุณและลงทะเบียน

คุณสามารถใช้งานอีเมล์ภายในไม่เกิน 48 ชั่วโมง

หลังจากนั้นให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ของคุณทันที่

(เปลี่ยนโดยตัวคุณเองหลังจากได้รับอนุมัติจากระบบ..รอให้ระบบอนุมัติก่อน)

 

ขั้นตอนวิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าไปที่เว็บ http://mail.abs.ac.th

(ทำตามรูป)

หลังจากนั้นให้คุณ LOGOUT ออกจากอีเมล์ของคุณ

แล้วลองเข้าใช้งานอีเมล์โดยใช้รห้สผ่านตัวใหม่

เข้าไปที่เว็บ http://mail.abs.ac.th

ขอให้มีความสุขและมั่นใจในความปลอดภัยของเว็บเมล์ของเรา

(ทางผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอีเมล์ของคุณ ถ้าอีเมล์ของคุณก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบของเรา)