แนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565