ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/MEP ปีการศึกษา 2567 (กรณีพิเศษ)