เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ในโครงการเล่าเรื่องเมืองไทย ใส่ใจให้คิด เรื่อง "109 ครั้ง รอยพระบาทยาตรายังจารึก "

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน โครงการเล่าเรื่องเมืองไทย ใส่ใจให้คิด กับทุกมิติการเรียนรู้ ผ่านยุวทูต On Air ได้รับโล่เกียรติคุณ ระดับยอดเยี่ยม หัวข้อที่ 2 ใส่ใจให้คิด เรื่อง 109 ครั้ง รอยพระบาทยาตรายังจารึก สกลนคร
>>ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกตรงนี้**
>>ชมผลงาน VTR ฉบับเต็ม 109 ครั้ง รอยพระบาทฯ**
>>ชมผลงาน VTR อินโทรล 109 ครั้ง รอยพระบาท**
>>ชมผลงาน VTR ฉบับเต็ม สกลนคร นครแห่งคราม**
>> ชมผลงาน VTR อินโทรล สกลนคร นครแห่งคราม**
>>การเผยแพร่บทความและรายงานผลการดำเนินงาน**