โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP.English Program) และประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร