กำหนดการ และแนวปฏิบัติการรายงานตัว การมอบตัว และการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
**ชั้นอนุบาลปีที่ 3**

** ห้องเรียน MEP **

**ห้องเรียนวิทย์ - คณิต****ห้องเรียนทั่วไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6**


**ค่าสมาคมผู้ปกครองและครู 520 บาท เฉพาะนักเรียนใหม่และย้ายเข้า**