รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566


**คลิกดูรายละเอียดการสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้**

>>>>ช้ันอนุบาลปีที่ 2

>>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

>>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Advance Program (ประเภทโควต้า)

>>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Advance Program (ประเภททั่วไป)

>>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Mini English Program (Mep)(ประเภทโควต้า)

>>>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Mini English Program (Mep)(ประเภททั่วไป)