กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (นักเรียนที่ย้ายเข้าใหม่) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร