การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิต เพื่อสนับสนุนโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปี 2567