การแจ้งผลการคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตเพื่อสนับสนุนโครงการประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ในปีการศึกษา 2567