พิธีเปิดป้ายมูลนิธิ สมบูรณ์ - ทิพรัตน์ อึงอารี (บจ.อึ้งกุ่ยเฮงสกลนคร) 1 มีนาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

ชมภาพพิธีเปิดห้องประชุมอึ้งกุ่ยเฮง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร