โรงเรียนอนุบาลสกลนครเป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย