กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนอนุบาลสกลนคร " ทำดี มีรางวัล " ลุ้นรับของรางวัลทุกสัปดาห์!!