การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) EGAT Green Learning Award ให้กับโรงเรียน ครูและนักเรียนชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่