คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ออกติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลสกลนคร พร้อมกับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวให้โรงเรียน

ชมภาพทั้งหมด