แผนผังสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร