ประกาศการรับนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/MEP และ 5/MEP ปีการศึกษา 2567 (กรณีพิเศษ)