กรอง
ชื่อ ผู้เขียน
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เขียนโดย บริหารงานวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP.English Program) และประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร เขียนโดย บริหารงานวิชาการ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ในโครงการเล่าเรื่องเมืองไทย ใส่ใจให้คิด เรื่อง "109 ครั้ง รอยพระบาทยาตรายังจารึก " เขียนโดย ครูวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์