สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

.

 

นางวิชชุดา    บุญยืน

นางปริศนา    จำปาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  07-10-2512 วันเกิด  17-06-2501
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 

นางสมพร   วงศ์กาฬสินธุ์

นายรัตน์ณรงค์    วงศ์กาฬสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  22-07-2502 วันเกิด  29-09-2500
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 

นางประเสริฐศรี   ชาแสน นายกรกฏ  พลตรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  26-07-2502 วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 

 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณวิเศษ นางสาวอมรรัตน์  ศุภวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
 

นางสุกัญญา   อุ่นสากล

นางไฉไลศรี  เพชรใต้
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  27-09-2505 วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
 

นางนิราวัลย์   อินทร์ติยะ นายภูวินทร์  รักพงษ์
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  07-05-2503 วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
 

นางแขนภา  พาเสน่ห์

นายเอกสิทธิ์  ผลอรรถ
ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP

 

Share