สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

.

 

นางวิชชุดา    บุญยืน

นางปริศนา    จำปาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  07-10-2512 วันเกิด  17-06-2501
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 

นางวินิจฉัย  จูมวงศ์

นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครู
วันเกิด  วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 

นางประเสริฐศรี   ชาแสน นายกรกฏ  พลตรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  26-07-2502 วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 

 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณวิเศษ นางสาวอมรรัตน์  ศุภวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
 

นางสุกัญญา   อุ่นสากล

นางสุพรรณี  วงศ์ชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  27-09-2505 วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
 

นางเรียบร้อย  วงศ์กาฬสินธ์ุ นางนิภาพร  แสนเมือง
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
 

นางแขนภา  พาเสน่ห์

นายเอกสิทธิ์  ผลอรรถ
ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP

 

 

Share