สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

นางภาวดี  วัฒนภาศิริ

 นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  
โทรศัพท์   โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 

นางนฤทัย  พรหมจันทา

นางจิระพร  ราชสิงโห
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด  27-08-
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 08-7216-0678
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 

นางแขนภา  พาเสน่ห์

 

 
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 

 นางพรทิพย์  วงศ์ประชา

นางมลิวรรณ  อินทนาม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
 

นางปัญญาพร  นามโสภา

นายคณาวุฒิ  พาโคกคทม
ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ช่วย
วันเกิด  30-08- วันเกิด 
โทรศัพท์ 08-1708-7511 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 (หัวหน้าสาย)
 

นางสาวนิภาร  แสนเมือง

นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
ครูชำนาญการ ครู
วันเกิด   วันเกิด  27-10-
โทรศัพท์  โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
 

นางสาวอนุสรา  พิพทธภัณฑ์

นางสาวภัทราภรณ์ วาทะวัฒนะ
ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP
 
 

Mr.Jon Tokuichi Watanabe

 

 
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  
วันเกิด   
โทรศัพท์   
ครูสนับสนุนสายชั้น