สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

.

 

นางพรกมล ลีสต็อกคัวย์

นางประกายทิพย์  อุปพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด  12-11-2519
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 08-8562-2423
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 

นางสาวธิดาทิพย์  สุธรรม

นางสาวอมรรัตน์  ศุภวุฒิ
ครูผู้ช่วย ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 

นางวิชชุดา  บุญยืน

นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครู
วันเกิด  07-10-2512 วันเกิด  27-10-2532
โทรศัพท์  08-1877-2866 โทรศัพท์ 093-776-8800
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 
 

 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณวิเศษ

นางไฉไลศรี  เพชรใต้
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด   22-06-
โทรศัพท์  08-1818-8381 โทรศัพท์ 08-9863-6261
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
 

นางภาวดี  วัฒนภาศิริ

นางสุกัญญา   อุ่นสากล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 27-09-
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 08-3357-6355
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
 

นางสาวนิภาร  แสนเมือง

 
ครูชำนาญการ  
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
 

 

นางแขนภา  พาเสน่ห์

นางสาวสุวจี  สุภาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP

 

 

Ms.Ngwa Solange Bih
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP