สายชั้นอนุบาลปีที่ 1

.

 

นางนลินี  เวชกามา

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 

นางวรรณวิมล  พลศักดิ์

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด 27-04-2505 วันเกิด
โทรศัพท์  08-9842-5147 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 

นางไฉไลศรี  เพชรใต้

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์   โทรศัพท์
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
 

นางปราณีนิตย์ ศรีพาณิชย์

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/4
 

นางแก้ว  แก้วไกรสร

 
ครูชำนาญการพิเศษ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด 14-01-2502 วันเกิด 
โทรศัพท์ 08-1954-1712 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/5 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/5
 

นางประเทือง  สุภาสอน

 
ครูชำนาญการ ครูพี่เลี้ยง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/6 ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/6
 

 

Share