สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางสาวเมธาวดี จันทรโชติ

Miss Rita Nyama Naseli
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 

นางศศิธร   นนสะเกตุ

นายณัฐวุฒิ  เลิศศรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
วันเกิด  14-07- วันเกิด  
โทรศัพท์  08-1876-5652 โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 

นางรุ่งนารี ยุทธศิลป์กุล

นางสาวอริสา  นนสะเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  25-11- วันเกิด
โทรศัพท์  08-7175-6545 โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 

นางปุณณภา  สุริยะภา

นางสาวศิริลักษณ์  พระภูมี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  01-04- วันเกิด  
โทรศัพท์  09-7026-4961 โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 
 

นางพัชรินทร์  จุลบาท

นางสาวพัชราภรณ์  เสมอพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์   08-7221-5790
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
 

นางศศิรัศมิ์  ทรายสุวรรณ

 
นางสาวมลฤดี  ฮังชัย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์   โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
   

นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม

นางรัตนาภรณ์  วาตานาเบ้
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด  
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
 

นางวิจิตรา  ชมทอง

นางสาวณัฐณิชา  บุญยืน
ครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้าง
วันเกิด   วันเกิด   
โทรศัพท์   โทรศัพท์   
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP