สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

.

 

นางอัจฉรา   อ่อนจงไกร  
ครูชำนาญการพิเศษ  ครู
วันเกิด  04-02-2500 วันเกิด 
โทรศัพท์  08-7215-7591 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 

นางศศิธร   นนสะเกตุ

 

นางสาวนวลใย   บุพศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  14-07-2510 วันเกิด  19-05-2501
โทรศัพท์  08-1876-5652 โทรศัพท์  08-6854-3232 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 

 นางสุดสวาท  ทาแก้ว นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 

นางรัมภา   เต็มสิรินันท์

นายศักดิ์สิทธิ์ ลาดสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  12-02-2502 วันเกิด
โทรศัพท์  08-9715-8917 โทรศัพท์  08-6236-0985
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
 

นางสุจิตตรา   โตไทยะ

นางสาวพัชราภรณ์  เสมอพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครู
วันเกิด  08-9621-3612 วันเกิด 
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
 

นางวินิจฉัย   จูมวงศ์   นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม
ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
วันเกิด  24-07-2502 วันเกิด  10-09-2512
โทรศัพท์  08-9621-1051 โทรศัพท์  08-5742-0468
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
 
  นางปุณณภา  สุริยภา   นางสาวพัฒฑิตา  สื่อกลาง
ครู ครูอัตราจ้าง
วันเกิด วันเกิด
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP
 
      Prisca
   ครูชาวต่างประเทศ
   วันเกิด
   โทรศัพท์
  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP
 
 

 

Share