สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

นางประพิศ  ทรงวิชา

Mr.William Etchu Mbu
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
วันเกิด  27-12- วันเกิด 
โทรศัพท์ 08-9841-3954 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 

นางอภิรดี  บุญแสง

นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 

นางปาริชาติ  พองพรหม

นายกรกมล  เพ็งพา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์ 08-9274-2557 โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 

นางสุพิชชา  ทะแพงพันธ์

นางสาววีรภัทรา  โพธิ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด 03-07- วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
 

นางพนิดา  แก้วกิ่ง

 นางสุวรรณศรี  จีรวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  01-03- วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
 

นางสาวสุทธิรัตน์  คำทะเนตร

นายสิทธิกร  ก้อนคำ
ครู ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์   โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
 

นางสาวประภาศิริ  พัฒนะราช

นางสาวชิดชนก  แก้วคำแจ้ง
ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด   วันเกิด
โทรศัพท์   โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/mep