สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

.

 

นางประพิศ  ทรงวิชา

 นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  27-12-2507 วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 

นางพัชรินทร์  แสนวิเศษ

นางสุวรรณศรี  จีรวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 

นางปาริชาติ  พองพรหม

นางสาวอริสา  นนสะเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 

นางพรกมล ลีสต็อกคัวย์


นางนันทนา  เกิดจงรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
 
างพนิดา  แก้วกิ่ง

 นางสุพิชชา  ทะแพงพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  01-03-2511 วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
 
นางภาวดี  วัฒนภาศิริ

นายพงษ์ศักดิ์  โสภา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 24-05-2504
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
 

นางจงพิศ  กุลไทย นางสาวสุนิสา  สงัดศรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด วันเกิด
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/mep
 
  Keith
  ครูชาวต่างประเทศ
วันเกิด วันเกิด
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูพิเศษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/mep
 

 

 
 

 

Share