สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นางวรรยา  รัตนสีหา

นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ  ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด  02-03-
โทรศัพท์ โทรศัพท์   09-5196-5124
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 

นางประกายทิพย์  อุปพงษ์

นางมยุรี  หนูอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด วันเกิด  28-12-
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 08-6636-4454
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 

นางขนิษฐา  กุลกานนท์

นางสาวกฤตพร สุมังคะ
ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด วันเกิด   
โทรศัพท์ โทรศัพท์  09-0336-0621
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 

นางศรีวรรณ  ศรีบานแจ่ม

นางกรวรรณ  ศิริสานต์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  02-12- วันเกิด 
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
 

นางนิตยา  นวลมณี

นายคมกริช  ดงบัง
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์  
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
 

นางปิยนารถ    วงศ์กาฬสินธุ์

นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
ครูชำนาญการ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  21-10- วันเกิด  
โทรศัพท์ 08-2803-644 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางนพรัตน์ พรมเมือง

นางสาวภาณิชา  ผาลี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/mep ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/mep
 

 

Mr.Ngwai Vitalis Suh

 

 
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  
วันเกิด   
โทรศัพท์   
ครูสนับสนุนสายชั้น