สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

.

 

นางสุรีย์    สินนอก

นางสาวนงค์นุช  ชมชายผล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
 

นางอมรรัตน์  ธุรารัตน์  วาที่ ร.ต.สมศักดิ์  พินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 

นางพูลทรัพย์   เป้งคำภา  
ครูชำนาญการพิเศษ  
วันเกิด  18-02-2502 วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 

นางสมพร  วงศ์กาฬสินธุ์

 นายสุรชล  ดวงมาลา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
 
นางจิระพร  ราชสิงโห

นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์เข็มมา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
 

นางพรทิพย์  นรภาร

 นางรัชนีวัลย์  ขาวสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
 
นางปริศนา  วงศ์อินทร์อยู่ นายอติพงษ์  สิทธิพิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด วันเกิด
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep
 
    Mrs.Besong  Gaelle
  ครูชาวต่างประเทศ
  วันเกิด
  โทรศัพท์
  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep
 

 

 
 
 
 
Share