สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

นางสุรีย์    สินนอก

วาที่ ร.ต.สมศักดิ์  พินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  24-04-2503 วันเกิด 
โทรศัพท์  08-1544-9965 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
 

นางอมรรัตน์  ธุรารัตน์

 นางสาวนงค์นุช  ชมชายผล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด  10-07-2512
โทรศัพท์  โทรศัพท์  08-1974-0458
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 

นางจิระพร  ราชสิงโห

นางพูลทรัพย์   เป้งคำภา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  27-08-2506 วันเกิด  18-02-2502
โทรศัพท์  08-7216-0678 โทรศัพท์  08-9841-9552
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 

นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม

 นายมานะ  มุ่งหมาย
ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ช่วย
วันเกิด  10-09-2512 วันเกิด 
โทรศัพท์  08-5742-0468 โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
 

นางสาวสุทธิดา  รักษาขันธ์

นายสุรพล สุทธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด   วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
 

นางวินิจฉัย  จูมวงศ์

 นายอภิชาติ คาวีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 24-07-2502 วันเกิด 10-12-2510
โทรศัพท์  08-9621-1051 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
 

นางจมร  ประภัศรางค์

นางสาวเพียงระวี  จักรพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด วันเกิด 29 - 07 - 2538
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 08-0766-6416
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep

 

นางสมพร   วงศ์กาฬสินธุ์

MR.Willson  Arrey
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ
วันเกิด 22-07-2502 วันเกิด
โทรศัพท์ 08-3140-9885 โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep