สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

.

 

นางสุรีย์    สินนอก

วาที่ ร.ต.สมศักดิ์  พินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด  วันเกิด 
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
 

นางอมรรัตน์  ธุรารัตน์

 นางสาวนงค์นุช  ชมชายผล
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 

นางพูลทรัพย์   เป้งคำภา

นายณรงฤทธิ์ วงศ์เข็มมา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  18-02-2502 วันเกิด  18-07-2524
โทรศัพท์ 08-9841-9552 โทรศัพท์  08-6451-0730
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 (หัวหน้าสาย) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 

นางสมพร  วงศ์กาฬสินธุ์

 นายอภิชาติ คาวีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด   วันเกิด 10-12-2510
โทรศัพท์  โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
 

นางจิระพร  ราชสิงโห

นายสุรพล สุทธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ ครูอัตราจ้าง
วันเกิด  27-08-2506 วันเกิด
โทรศัพท์  08-7216-0678 โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
 

นางรัตนาภรณ์  วาตานาเบ้

 นางไฉไลศรี  เพชรใต้
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
วันเกิด 03-06-2524 วันเกิด 
โทรศัพท์ 08-8304-9513 โทรศัพท์ 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
 

นางภาวดี  วัฒนภาศิริ

Mrs.Besong  Gaelle
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชาวต่างประเทศ
วันเกิด วันเกิด
โทรศัพท์ โทรศัพท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep